داریوش همایون

وزیر اطلاعات و جهانگردی، دبیر حزب مشروطۀ ایران، بنیانگذار روزنامۀ آیندگان
وی در زمـان نخست وزیری «جمـشید آمـوزگار» | «وزیر اطلاعات و جهانگردی» و «سخنگوی دولت» بود

تصاویر:

اطلاعات:

داریوش همایون فرزند نورالله در سال 1307 در تهران متولد شد. تحصیلات خود را در دبستان‌های فیروزبهرام و ابن‌سینا و دورۀ متوسطه را در دبیرستان‌های البرز و دارایی به پایان رساند. پس از اخذ دیپلم، در وزارت دارایی استخدام شد و بعدها دورۀ لیسانس و دکترای حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رسانید. در سال 1328 با تأسیس انجمن هنری جام‌جم به عضویت آن درآمد. نام‌برده، عضویت در مکتب پانایرانیسم، حزب ملت ایران، حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران (سومکا) را نیز در کارنامۀ خویش دارد. در سال 1334 درحالیکه کارمند وزارت دارایی بود، ضمن تصدی سمَت بازرسی عالی وزارت اقتصاد، کار خود را در روزنامۀ اطلاعات به‌عنوان مصحح و سپس مترجم سرویس خارجی (بین‌الملل) آغاز کرد. آخرین سمَت وی در روزنامۀ یاد شده، سردبیری سرویس خارجی بود. در سال 1346 روزنامۀ آیندگان را منتشر ساخت. ازدواج او در سال 1350 با هما زاهدی نمایندۀ مجلس و دختر سپهبد زاهدی موجب نفوذ همایون در دربار شد. سال 1353 به دنبال تشکیل حزب رستاخیز ایران، به آن پیوست و در 16 مرداد 1356 در کابینۀ جمشید آموزگار به سمَت وزیر اطلاعات و جهانگردی منصوب شد.


خلاصه مصاحبه:

بازگشت از آمریکا به ایران در تابستان 1344- رویکرد پهلوی در جلب افراد جدید- تغییر رویکرد به تفکر لیبرال در اواخر دهۀ 30- انتشار روزنامۀ «آیندگان» که امتیازش به نام خانم فریدۀ کامکار شاهرودی از دوستان دوران دبستان او بود- ریاست هیئت تحریریه و مدیرعامل روزنامۀ آیندگان- ازدواج با هما زاهدی در اواخر سال 1350 پس از 3 سال آشنایی و معاشرت- دعوت از سوی دربار به جلسۀ مقدماتی تشکیل حزب رستاخیز (1353) در کاخ سعدآباد- تأسیس حزب رستاخیز- عضویت در کمیسیون تدوین اساسنامه و مرامنامۀ حزب رستاخیز- عضویت در هیئت اجرایی حزب رستاخیز- ریاست کمیسیون دو آذربایجان غربی و شرقی در جریان انتخابات مجلس پس از تشکیل حزب رستاخیز- تغییر دبیرکل حزب رستاخیز از هویدا به آموزگار در سال 1355- ارائۀ توصیفی دربارۀ شاه در موقعیت‌های موفقیت و شکست- وزیر اطلاعات جهانگردی در دولت آموزگار (1 سال و 1 ماه)- تأثیر افزایش قیمت نفت در رخ‌دادن انقلاب- رابطۀ حزب رستاخیز و دولت- علت گردن نهادن مارکسیست‌ها به انقلاب اسلامی- برداشتن سانسور از روزنامه‌ها در دوران وزارت- ارائۀ لایحۀ تغییر قانون مطبوعات به مجلس در سال 1356- عضویت در شورای عالی فرهنگ در وزارت فرهنگ و هنر- پرداخت پول به رسانه‌های خارجی توسط شاه جهت معرفی او به‌عنوان یک اصلاح‌گرا، مترقی و دموکرات و مسکوت ماندن سانسور و سختگیری و سرکوبگری- شرح مسائل قیام 19 دی قم در سال 1356- زمین‌خواری وزارت کشاورزی در دورۀ هویدا- فهرستی از اشتباهات در دورۀ وزارت- آتش گرفتن حدود 30 سینما در ایران با فتوای روحانیت، از سال 1355- ماجرای سینما رکس آبادان- شرح دستگیری و زندانی شدن از آبان تا بهمن 1357 و چگونگی خروج از زندان- چگونگی فرار از ایران، 15ماه پس از پیروزی انقلاب- علمکرد رژیم در قبال افکار عمومی- مشروعیت مشکل عمدۀ رژیم- خرافی بودن شاه- عدم تمایل روحانیت به حکومت- به‌وجود آمدن دو موج گریز از ایران و پیوستن به جریان انقلابی پس از روی کار آمدن ازهاری- رهبران انقلاب ایران: شاه، بختیار و امام‌خمینی- توصیف امام‌خمینی به‌عنوان شخصیتی با اراده، مصمم و آگاهترین فرد رجال زمان خود نسبت به ایران- واکنش محمدرضاشاه به مشکلات در طول 37 سال- اجرای طرح کیش با هدف ایجاد یک بندر آزاد و مرکزی برای جلب عرب‌های حاشیۀ خلیج‌فارس- کودتای 25 مرداد یک کودتای تمام عیار و ناشیانۀ نظامیان- صدور فرمان نخست‌وزیری ازهاری و برکناری مصدق توسط شاه، زیر فشار انگلستان و آمریکا- تأثیر زیاده‌روی‌های حزب توده، بحث تغییر رژیم و پایین کشیدن مجسمه‌های شاه پس از کودتای 25 مرداد در تغییر دیدگاه مردم- ریشه نداشتن پادشاهی پهلوی و عدم امکان ادامۀ آن تا بیش از دو سه نسل آینده- سیاست رضاشاه و محمدرضا برای کنترل ارتش- حسنعلی منصور، پدر تکنوکراسی ایران- رابطۀ بی‌بی‌سی و رژیم تا 5-6 ماه قبل از سقوط و تغییر رویکرد آن در ماه‌های آخر- علت تیره شدن روابط اسرائیلی‌ها با شاه- هدف از برگزاری جشن‌های 2500 ساله.