سپهبد عبدالله آذربرزین

جانشین و معاون عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی
در شهرِ بورلی هیلز ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا با تیمسار سپهبد عبدالله آذر برزین | جانشین فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی

تصاویر:

اطلاعات:

سپهبد عبدالله آذربرزین در سال 1308 و در یک خانوادۀ نظامی متولد شد. ابتدا وارد دبیرستان نیروی هوایی شده و سپس برای ادامۀ تحصیلات به آمریکا عزیمت کرد. دورۀ تخصصی خلبانی و مدرسی این رشته را در آمریکا گذراند و پس از بازگشت به ایران به‌عنوان فرماندۀ گردان نیروی هوایی و سپس فرماندۀ پایگاه هوایی دزفول انتخاب شد. وی سپس در سمَت معاون عملیات نیروی هوایی ارتش ادامۀ خدمت داد و سال‌ها به‌عنوان فرماندۀ نیروی هوایی در ارتش حضور داشت. اشراف کامل آذربرزین به اطلاعات و تجهیزات نظامی، به‌ویژه هواپیماهای ارتش و نحوۀ خرید آنها، بسیار قابل توجه است. وی در زمان انقلاب بازداشت و با توصیۀ بازرگان آزاد شد و به کشور آمریکا رفت.


خلاصه مصاحبه:

بیوگرافی- شرح احوالات خاندان پدری- ارتباطات پدر (امیر ارتش) با رضاشاه و چند خاطره از شاه به نقل از پدر- ورود به دبیرستان نظام (نیروی هوایی)- وضیعت آموزش در نیروی هوایی و تجهیزات نیروی هوایی ایران در دهۀ سی- اعزام به آمریکا برای آموزش در دانشکدۀ نیروی هوایی- نحوۀ آموزش خلبانان در نیروی هوایی ارتش آمریکا- گذراندن دورۀ مدرسی خلبانی در کشور آلمان و تمجید از نظم حاکم بر این آموزشگاه خلبانی- انتقال تجربیات کسب شده از آمریکا و آلمان به نیروی هوایی ایران- انتصاب به‌عنوان فرماندۀ گردان اف-84 نیروی هوایی- انتصاب به‌عنوان رئیس پایگاه هوایی دزفول در سال 1340 و اقدامات صورت گرفته در آن- برگزاری مانور هوایی دلاور با حضور شاه و پشتیبانی لجستیک آمریکا در سال 1342- اعطای درجۀ سرتیپی نیروی هوایی توسط سفیر آمریکا در ایران- انتصاب به‌عنوان معاون عملیات نیروی هوایی ارتش- پروازهای شناسایی بر فراز مرز عراق و افغانستان- اجازۀ ایران برای عبور هواپیماهای شوروی در جنگ شش روزۀ اعراب و اسرائیل- نحوۀ آماده‌سازی چند هواپیما برای خروج اضطراری شاه از ایران- سفرهای محرمانهۀ شاه به خارج از کشور- تاریخچه‌ای از فرماندهان نیروی هوایی و چگونگی انتصاب تیمسار خاتمی به‌عنوان فرماندۀ نیروی هوایی ارتش- چگونگی کشته شدن فرماندۀ نیروی هوایی در یک سانحه- خرید هواپیماهای اف-16 از آمریکا- طرح انتصاب به‌عنوان فرماندۀ نیروی هوایی ارتش- سیستم حاکم بر خریدهای نظامی ایران، روشهای خرید و ضررهای کلان در این خریدها- خرید هواپیماهای نظامی بدون هیچگونه مشورت با نیروی هوایی و مشکلات متعدد برای استفاده از این هواپیماها- آغاز تولید برخی قطعات نظامی در ایران توسط فارغالتحصیلان دانشگاههای آمریکا- ورود، فعالیت و مسائل پیش آمده دربارۀ مستشاران نظامی آمریکا در ایران- شرح ماجرای انتصاب تیسمار ربیعی و تدین به‌عنوان فرماندهان ارشد نیروی هوایی- ارتباطات گستردۀ ربیعی با مقامات آمریکایی به‌ویژه سفیر آمریکا در ایران- توضیح دربارۀ 26 سانحۀ هوایی در طول شش ماه بهعلت سوء مدیریت- تشریح وضعیت فعالیت اطلاعات و ضداطلاعات در ارتش و نیروی هوایی- تغییرات در تجهیزات هواپیماها توسط آمریکا در آستانۀ پیروزی انقلاب- تشریح مسائل مربوط به 17 شهریور و تیراندازی هوانیروز به مردم در میدان ژاله- انعقاد پیمان‌های نظامی دولت پهلوی با سایر کشورها- ترفیعات پیش از موعد در ارتش و نیروی هوایی- خاطراتی از رابطۀ دوستانه با ارتشبد ازهاری- آغاز پیوستن کادر نیروی هوایی به مردم از شهریور 1357- ملاقات تیمسار ربیعی با امام‌خمینی و بیعت با ایشان- آغاز همکاری با دولت موقت بازرگان برای تجدید ساختار ارتش و نیروی هوایی- بازداشت و انتقال به زندان اوین- آزادی از زندان پس از چهار ماه به توصیۀ بازرگان- اطلاع دادن به بازرگان در مورد استعفایش و توصیه برای خروج از ایران.