دکتر سیدحسین نصر

رئیس دفتر ملکه، رئیس دانشگاه آریامهر، رئیس انجمن فلسفه
فیلسوف و متأله ایرانی و استاد علوم اسلامی و عهده دارِ سمت هایی چون: بنیان گذار و مدیر انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه ایران در تهران | عضو آکادمی علوم یونان | ریاست دفتر فرهنگی فرح پهلوی | نائب التولیه سابق دانشگاه صنعتی آریامهر | رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم‏ انسانی دانشگاهِ تهران | سفیر شاهنشاه آریامهر | استاد کرسی اسلام شناسی دانشگاه جرج واشنگتن و...

تصاویر:

اطلاعات:

فرزند دکتر سیدولی‌الله نصر (نمایندۀ پارلمان، وزیر فرهنگ) و از طرف مادری، نوادۀ شیخ فضل‌الله نوری (مرجع تقلید مشهور ضد مشروطه) است. نصر پس از پایان تحصیلات متوسطۀ خود به آمریکا رفت و در سال 1333 از مؤسسۀ تکنولوژی ماساچوست در رشتۀ فیزیک درجۀ فوق‌لیسانس گرفت. سپس به دانشگاه هاروارد رفت و آنجا در سال 1335 در رشتۀ زمین‌شناسی و ژئوفیزیک درجۀ لیسانس و در سال 1337 در رشتۀ فلسفه و تاریخ علوم، درجۀ دکترا گرفت. نصر پس از بازگشت به ایران در سمَت‌های متفاوتی چون استاد دانشگاه، معاون و رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران (1347-1351)، رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر (1351-1354)، عضو فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای ملی آموزش عالی ایران و بنیانگذار و نخستین دبیرکل انجمن فلسفۀ ایران (1352-1357) ایفای نقش کرد. نصر در حال حاضر استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج‌واشنگتن است. او حدود 50 کتاب و 400 مقاله به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی نوشته است.


خلاصه مصاحبه:

شرح حال خاندان پدری- مادر، نوۀ شیخ فضل‌الله نوری و نوۀ محدث کبیر علامه حسین نوری- متجدد شدن پدر و مادر- دوران کودکی- فراگیری خواندن و نوشتن در 4 سالگی و اتمام دوران دبستان و تلفظ به زبان عربی و فرانسه در 7 سالگی- تشریح فضای غرب‌زدگی و تجددخواهی بزرگان در دهۀ ده و بیست شمسی- آشنایی کامل پدر با جغرافیای فکری غرب و نیز مقاومت با هضم شدن در مدرنیته- تألیف کتب درسی در زمان رضاشاه توسط پدر- درگیری با خانواده به خاطر کشف حجاب- فرار از دین و پناه آوردن به تجدد توسط پدربزرگ مادری ضیاءالدین کیا- ارتباط پدر با سلایق و اندیشه‌های مختلف و گاه متضاد- دوستی با جلال آل‌احمد و کمک در نگارش اولین مقالۀ کتاب غرب‌زدگی- مخالفت با کمونیسم و عدم رغبت به مسائل فلسفی مادی‌گرایی- همکاری با شهید مطهری در مورد فلسفه و کلام در دوران صفویه- عزیمت به آمریکا برای ادامۀ تحصیل در 14 سالگی- آغاز تحصیلات در دبیرستان پدری- علاقه‌مندی به ورزش و موسیقی- انتقاد از زبان و فرهنگ فارسی- 8 سال حضور در کمبریج و دوران سازندگی فکری- شاگرد اول MIT در رشتۀ فیزیک و عدم رضایت از وضع موجود- بازگشت به ایران در سال 1337 و شروع تدریس در دانشکدۀ ادبیات و دوری از دروس فنی- دستور شاه مبنی بر ریاست دانشگاه شیراز یا فردوسی و امتناع نصر- ریاست دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران- مخالفت سازمان امنیت کشور با نصر و ارائۀ گزارش‌های منفی به شاه و نخست‌وزیر- پیشنهاد شاه به تأسیس دانشگاه الهیات جدید و استفاده از علامه طباطبایی و مخالفت ایشان با هر نوع همکاری با این فرآیند- طرح برنامه‌ای مبنی بر بورسیه شدن طلاب نابغه برای آشنایی با علوم جدید در اروپا - مخالفت با التقاط در عین سعی در تلاش ارتباط مهمترین دانشگاه‌های دنیا با حوزۀ علمیه- دانشجویان در 15 اردیبهشت به نحوۀ انتصاب رئیس دانشکدۀ حقوق تظاهرات می‌کنند- ریاست دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف)- کشف اسم نصر در لیست اسامی ترور مجاهدین خلق- عنایت شاه به تلفیق سنت با علوم جدیده- اعتراف به هرزگی شاه- مشارکت در تأسیس انجمن شاهنشاهی فلسفه- طراحی ساخت دانشگاه اصفهان بر مبنای معماری سنتی- جشن‌های 2500 ساله- ایجاد درسی به نام فلسفه و معارف‌اسلامی در دروس دانشگاه‌ها- پذیرش مسئولیت ریاست دفتر فرح در سال 57- درگیری میان شریعتی و شهید مطهری- عدم علاقۀ علامه طباطبایی به ورود روحانیت به سیاست- تأکید شهید مطهری به سیدحسین نصر بر پذیرش ریاست دفتر فرح- ترور نافرجام توسط مجاهدین- قبول ریاست دفتر فرح به خاطر فعالیت زیرمجموعه‌های فرهنگی- تأکید بر ضربۀ فرهنگی پهلوی بر ایران- رفتن به عراق برای دیدار با آیت‌الله خویی به نیابت از شاه (پاییز 57)- پیام صدام به شاه مبنی بر سرکوب شدید مردم و مخالفت شاه- پذیرش دیدار با فرح از سوی آیتالله خویی و پیام ایشان به شاه: اتحاد و جلوگیری از کشتن مردم شیعه- تأکید بر اسلام سلطنتی؛ حکومتی که شاه، هم شعائر دینی را حفظ میکند و هم حکومت را- شباهت اسلام سلطنتی نصر با ولایت فقیه