دکتر عبدالمجید مجیدی

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
در شهرِ پاریس کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای دکتر عبدالمجید مجیدی | وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه حکومت پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

او در 1306 در شهر تهران دیده به جهان گشود. در 21 سالگی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل و برای ادامۀ تحصیل راهی پاریس شد. در سال 1331 هجری شمسی پس از اخذ درجۀ دکترا به ایران بازگشت. در سال 1335 با سمَت کمک کارشناس اقتصادی در سازمان برنامه استخدام شد. در سال 1344 به سمت معاون نخست‌وزیر و رئیس دفتر بودجه منصوب شد. در سال 1347 به وزارت کار و امور اجتماعی رسید و چهار سال و نیم در این سمَت باقی ماند. در دی ماه 1351 در مقام وزیر و رئیس، به سازمان برنامه‌وبودجه بازگشت و تا مرداد 1356 (استعفای دولت هویدا) این مسئولیت را برعهده داشت. بعد از دولت هویدا به دبیرکلی بنیاد فرح رسید. در دوران نخست‌وزیری بختیار بازداشت شد. ولی در نخستین روزهای انقلاب از زندان گریخت و پس از سه ماه‌ونیم زندگی در خفا، به فرانسه رفت.


خلاصه مصاحبه:

تولد در تهران- تحصیل در فرانسه و دریافت دکترای حقوق از دانشگاه لوئیز سنتکلارک- بازگشت به ایران و به‌عهده گرفتن مسئولیت ادارۀ حقوقی بانک توسعۀ صادرات- آغاز همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه در سال 1335- تشریح ساختار، جایگاه قانونی و عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در دهۀ سی و چهل شمسی- توضیح دربارۀ نوع تعامل سازمان برنامه‌وبودجه با شاه و میزان نظارت شاه بر برنامه‌های این سازمان- تشریح جایگاه کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه در طرحهای مهم مانند انقلاب سفید و اصلاحات ارضی- تبیین نگاه شاه در مورد اقتصاد، عدالت و پیشرفت- چند خاطره از ملاقات با شاه و روال تصمیم‌گیری در امور اقتصادی- توضیح علت استعفای ابتهاج از سازمان برنامه‌وبودجه و اختلافات او با شاه- دفاع از اصلاحات ارضی و نتایج حاصل از این طرح- سفر کِنِدی به ایران و ارتباط ارسنجانی با او- تشریح طرحهایی که با هدف پیشرفت صنعتی و ارتقای ایران انجام شد- نگاهی به افزایش درآمد نفت ایران و تأثیرات اقتصادی آن (عدم مدیریت صحیح افزایش درآمد نفتی ایران و ریخت و پاش‌ها)- تشریح برنامۀ پنجم عمرانی کشور و نحوۀ تصمیم‌گیری در مورد این طرح- توضیح در مورد اختصاص بودجه به خرید‌های نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران- مخالفت با خریدهای اشتباه تجهیزات نظامی و درگیری‌های پیش آمده- عجلۀ شاه برای توسعۀ ایران- دفاع از وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری ایران در طرح‌های خارجی مانند فاضلاب لندن و فولاد آلمان- خریدهای ایران توسط بخش خصوصی و عدم وجود ابزارهای نظارتی- مقایسۀ درآمدهای نفتی ایران و سایر درآمدها- آماری از میزان مهاجرت نخبگان و بازگشت تحصیل کردگان ایران از خارج کشور- تشریح روش جمع‌آوری اطلاعات برای سازمان برنامه‌وبودجه- توضیح دربارۀ نظم پرداخت حقوق در ایران- بازگرداندن متخصصان خارجی سازمان برنامه‌وبودجه و آغاز برنامه‌ریزی توسط کارشناسان ایران در اواخر حکومت پهلوی- نظارت کامل ساواک بر تمامی استخدام‌های صورت گرفته در ادارات و مراکز دولتی- تحلیلی از علت وقوع انقلاب اسلامی و مسئلۀ توسعۀ نامتوازن در دهۀ 50- علت مخالفت روحانیت با اصلاحات ارضی و مسئلۀ از دست دادن زمینهای موقوفه- تشریح طرح اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی- بازداشت توسط بختیار در روزهای پایانی حکومت- فرار از ایران با کمک فرانسوی‌ها- راه‌اندازی بنیاد هنر و نحوۀ تعامل با وزارت فرهنگ و هنر- توضیح دقیق دربارۀ جشن هنر شیراز و مسائل پیش آمده- اسلام سیاسی آیتالله خمینی همه را غافلگیر کرد- پرداخت بیست میلیون تومان (سه میلیارد تومان) به آیت‌الله خمینی توسط یکی از طرفدارنش.