دکتر شجاع‌الدین شفا

رئیس کتابخانۀ پهلوی، معاون فرهنگی دربار
در شهرِ پاریس کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای دکتر شجاع الدین شفا | ریاست کتابخانه پهلوی و معاون دربار پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

شجاع‌الدین شفا در 1297 در شهر قم متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در قم و تهران به دانشگاه تهران راه یافت و در رشتۀ ادبیات فارسی لیسانس گرفت و آن‌گاه برای ادامۀ تحصیل به بیروت و فرانسه رفت و تحصیل خود را در زمینۀ ادبیات ادامه داد. در 1320 به تهران بازگشت و در 1321 در ادارۀ کل تبلیغات و رادیو به ترجمۀ متن‌های ادبی پرداخت. پس از شهریور 1320 سرمقاله‌های روزنامۀ میهن‌پرستان را مینوشت. او همچنین کتابخانۀ پهلوی را تأسیس کرد و دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی شد. وی به واسطۀ رابطۀ نزدیک با حسین علاء، وزیر دربار، خود را به دربار پهلوی نزدیک کرد و نطق‌های شاه در مجامع بین‌الملی را آماده می‌ساخت. شفا که اندیشۀ باستان‌گرایی را ترویج می‌کرد، شاه را به برگزاری جشن‌های 2500 ساله تشویق کرد و خود او نیز به سمت دبیر کمیتۀ مرکزی تدارکات جشن‌های شاهنشاهی منصوب شد. شجاع‌الدین شفا متن سخنرانی شاه در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد را که با جملۀ «کوروش، شاه شاهان، من شاه ایران زمین‌ام، آسوده بخواب ما بیداریم...» آغاز میشد، تهیه کرد. گرایش‌های باستان‌گرایی شفا باعث شد وی در سال 1354 پیشنهاد تغییر تقویم خورشیدی به تقویم شاهنشاهی را، که سال آن بر مبنای به سلطنت رسیدن کوروش بود ارائه کند که این پیشنهاد پذیرفته شد.


خلاصه مصاحبه:

خاطرۀ طبابت پدر ایشان برای حضرت امام‌خمینی در دوران حکومت رضاشاه جهت علاج مرض حصبه (وقتی‌که پدر ایشان به شهر قم آمده بوده)- ایجاد دادگستری توسط رضاخان با قوانین خلاف شرع- تعریف یک خاطره از دورۀ کشف حجاب- حمایت ایرانی‌ها از آلمان در جنگ جهانی- چگونگی رفتن رضاشاه و جانشینی پسرش محمدرضا به جای او و اوضاع نابسامان مملکت و نارضایتی مردم از اوضاع- نارضایتی‌های مردم و نابسامانی‌های کشور در آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی- حضور روزولت و چرچیل و استالین در کنفرانس تهران. (شاه جوان را در این کنفرانس راه ندادند)- انتخاب آقای شفا به‌عنوان رایزن فرهنگی وزارت دربار- شروع دور جدید سفرهای شاه به کشورهای مخلتف و تهیۀ نطق‌ها توسط آقای شفا- چگونگی تهیۀ نطق‌های شاه (نطق کشور میزبان را میفرستادند و رایزن فرهنگی وزارت دربار برای آن نطق جواب مینوشته)- متن نطق‌های تهیه شده به زبان فارسی، توسط شاه خوانده می‌شد- متن نطق جشن 2500 ساله هم توسط آقای شفا تنظیم شده بود- برگزاری جشن 2500 ساله- تأسیس کتابخانۀ پهلوی- نفرت شاه از متقی، معاون دربار که توسط آقای علم انتخاب شده بود- برآورد بودجۀ جشن 2500 ساله- ایدۀ جشن 2500 ساله را آقای شفا مطرح کردند- رابطه‌اش با نمایندۀ یهودی‌ها به‌خاطر کارهای فرهنگی که راجع‌به تاریخ یهود توسط آقای شفا انجام شده بود- یهودی‌ها در تورات از کوروش به نام مسیح خدا یاد می‌کنند زیرا تنها غیریهودی‌ست که یهودی‌ها را از بند اسارت بابلی‌ها آزاد کرد- اجازۀ شرکت در جشن به مردم داده نشد به دلیل فعالیت‌های گروه مجاهدین خلق- رئیس برگزاری جشن 2500 ساله، علم بود- حدوداً مبلغ 400 میلیون دلار هزینۀ جشن شد- نارضایتی مردم از جشن 2500 ساله که می‌گفتند برای سیستم پادشاهی‌ست- برج شهیاد به مناسبت جشن 2500 ساله ساخته شد- نظر در مورد نطق معروف "صدای انقلاب شما را شنیدم": آن را من نشنیدم که هیچ، من ننوشتم که هیچ، اگر من بودم نمی‌گذاشتم چنین بشود- به نظر ایشان این نطق تقلید از (دوگل) بوده و شاه نباید زیر بار خواندن این متن می‌رفته.