اردشیر زاهدی

وزیر امورخارجه، سفیر ایران در آمریکا، سفیر ایران در انگلستان، عضو خاندان سلطنتی
در شهرِ مونترو کشور با جناب آقای اردشیر زاهدی | وزیر خارجه شاهنشاهی، سفیر در آمریکا و انگلستان، فرزند سپهبد فضل الله زاهدی و داماد محمدرضا شاه پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

پدرش سپهبد فضل‌الله زاهدی و مادرش خدیجه‌خانم پیرنیا، دختر حسین‌خان پیرنیا، مؤتمن‌الملک، رئیس پیشین مجلس شورای ملی و نوۀ میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله بود که در دوران صدارت وی، فرمان مشروطیت ایران به امضا رسید. اردشیر زاهدی پس از بازگشت شاه، به دلیل خدماتش نشان درجۀ یک رستاخیز گرفت و به سمَت آجودان کشوری شاه منصوب شد. او در سال 1336 با شهناز پهلوی، دختر محمدرضاشاه، که ثمرۀ زناشوئی وی با فوزیه، خواهر ملک‌فاروق پادشاه مصر بود، ازدواج کرد. اردشیر در سال 1338 به‌عنوان سفیر ایران در واشنگتن منصوب شد و به مدت دو سال در این مقام خدمت کرد. وی در سال 1340 به ایران بازگشت و در سال 1341 در دولت امیر اسدالله علم به سفارت کبرای شاهنشاهی ایران رسید. زاهدی به امر شاه در سال 1345 علاوه بر سفارت ایران در آمریکا، مقام سفیر آکردیتۀ ایران در کوبا، مکزیک و ونزوئلا را نیز برعهده داشت.


خلاصه مصاحبه:

شرح حال خاندان زاهدی و تاریخچۀ همکاری پدر (سپهبد زاهدی که در آن‌زمان فرماندار رشت بود) با رضاخان- بیان وقایعی از قیام جنگل و درگیری‌های رخ داده در زمان میرزا کوچک‌خان- دوران کودکی و ورود به کودکستان و دبستان در تهران (تمایلات ضدانگلیسی در دوران کودکی)- فضای حاکم بر مدارس همزمان با اشغال ایران توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها- بازداشت پدر به علت تمایلات ضدانگلیسی- عزیمت به بیروت برای ادامۀ تحصیل در ابتدای دهۀ 20 شمسی- عزیمت به نیویورک از طریق فلسطین و مصر و آغاز تحصیل در رشتۀ کشاورزی- تشریح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دوران دانشجویی در لبنان و آمریکا- بازگشت به ایران و ورود به وزارت کشاورزی- عضویت در کمیسیون اعزامی وزارت کشاورزی به کشورهای خارجی و سازمان ملل- تشریح وضعیت اسفبار زندگی و اقتصاد مردم ایران در دهۀ بیست و سی شمسی- بیان خدمات انجام شده در حوزۀ کشاورزی و سلامت در دهۀ سی و چهل- عضویت در اصل چهار (اصل مربوط به کمک کشورهای غنی به فقیر)- دوران مصدق و مسائل پیش آمده بین سرلشکر زاهدی و دولت مصدق- شرحی از اولین ملاقات با شاه و گفت‌وگوی تند سرلشکر زاهدی با شاه- درگیری بین توده‌ای‌ها و اعمال قدرت سرلشکر زاهدی برای ازبین‌بردن درگیری‌ها- توضیح یک سند در مورد خبر زاهدی به وابستۀ سفارت آمریکا پیرامون نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی- ورود به فعالیت‌های سیاسی در داخل کشور پس از واقعۀ 28 مرداد- واقعۀ 9 اسفند و ارتباط مستقیم با آیت‌الله کاشانی به واسطۀ رفاقت با پسر وی- دفاع از ملی شدن صنعت نفت- انتقاد از بازداشت پدر توسط رزم‌آرا و تشریح دقیق ماجراهای پیرامون بازداشت- رد دخالت سفارت انگلستان در جریان کودتای 28 مرداد- واقعۀ 28 مرداد و عدم مقاومت مردم در برابر تغییر حکومت- قطعاً توده‌ای‌ها حامی مصدق بودند- رابط اصلی سپهبد زاهدی در زمان نخست‌وزیری با شاه بودم- ازدواج با شهناز پهلوی و حواشی آن- چند سفر خارجی با شاه و توصیف اطلاع از کودتای عراق- رد پیشنهاد برای تصدی چند وزارتخانه و پذیرفتن پست سفارت ایران در آمریکا- تشریح تحولات سیاسی و اقتصادی آمریکا در سالهای 59 تا 61 میلادی- فعالیتهای صورت گرفته در زمان تصدی سفارت ایران در آمریکا- وضعیت فعالیت دانشجویان ایرانی در آمریکا (قطبزاده رسماً برای اف.بی.آی کار میکرد)- استعفا از مقام سفارت ایران در آمریکا همزمان با آغاز نخستوزیری امینی- دخالت آمریکا در انتصاب امینی به‌عنوان نخست‌وزیر و عزل او از این مقام- انتصاب به‌عنوان سفیر ایران در انگلیس- چگونگی آشنا شدن فرح با شاه- ویژگی‌های فرح از دیدگاه شاه و زاهدی- اختلافات پیش آمده بین زاهدی و شهناز پهلوی که منجر به طلاق شد- طرح اصلاحات ارضی- جریان ترور منصور و واقعۀ 15 خرداد- توضیح پیرامون کنسرسیوم نفتی، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات بین‌المللی- انتصاب بهعنوان وزیر امورخارجه و تشریح فعالیت‌های صورت گرفته/ شرح فعالیتها در وزارت امورخارجه- علت شکلگیری انقلاب- ارائۀ دلایل مختلف مبنی بر جاسوس بودن اسدالله علم.