نصیر عصار

معاون نخست‌وزیر رئیس سازمان اوقاف، دبیرکل سنتو،معاون سیاسی وزارت امورخارجه
در شهرِ بتزدا در ایالت مریلند ایالت‌‌‌‌ متحده‌آمریکا

تصاویر:

اطلاعات:

فرزند سیدکاظم عصار، متولد سال 1304 شمسی در تهران است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و در رشتۀ حقوق قضایی، درجۀ لیسانس گرفت. وی همچنین مقدمات عربی، فقه و اصول و حکمت را نیز آموخت. در سال 1324 به خدمت در وزارت امورخارجه درآمد و مدارجی را در آن وزارت طی نمود که عبارتند از: سفارت ایران در آنکارا، سرکنسول ایران در نیویورک، مستشار هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل‌متحد. عصار در 1342 به مدیرکلی دفتر نخست‌وزیری رسید. یک سال بعد، با سمت معاونت نخست‌وزیر به سرپرستی سازمان اوقاف منصوب گردید و مدت چهار سال در آن سمت باقی ماند. وی سپس به دبیرکلی سنتو رسید و مدتی نیز عهده‌دار آن سمت بود. چندی نیز قائم‌مقامی وزارت امورخارجه در امور سیاسی و پارلمانی را در اختیار داشت. عصار با دختر سرلشکر نصرت‌الله معتضدی ازدواج کرد. همسر او از طریق مادر، نوۀ عبدالحسین میرزافرمانفرما است.


خلاصه مصاحبه:

شرایط تحصیلی و اجتماعی مدارس سال‌های ابتدایی سلطنت پهلوی- سالهای اول راه‌اندازی دانشکدۀ فیزیک و مهندسی تهران- نحوۀ ورود به وزارت خارجه و شرایط اداری و استخدامی آن زمان- نحوۀ انتخاب ایشان برای اعظام به کشور آلمان- نفوذ صوفیه در دولت پهلوی- چگونگی ترقی هویدا در وزارت امورخارجه- آشنایی با هویدا و منصور- مأموریت ترکیه و پارس، روابط هویدا، منصور و نصیر عصار- کنفرانس اقتصادی آسیا و آسیای‌غربی و شرقی- اعضای کانون مترقی ایران- مرگ حسنعلی منصور و توانایی‌های او- رابطۀ حسنعلی منصور و محمدرضا پهلوی- سمت مشاور دیپلماتیک و سیاسی در دولت هویدا- تأسیس وزارت فرهنگ و هنر- ورود متفقین در سال 1324 و برخورد مسئولین با این مسئله- دلیل اختلاف شاه و دولت‌مردان با مردم و دلایل سرنگونی- اشکالات رضاخان پهلوی در برخورد با مسائل کشور- انتصاب به سمت ریاست اوقاف و معاون نخست‌وزیر- عملکرد و وظایف اوقاف در زمان پهلوی دوم- دیدار از قم به‌عنوان ریاست اوقاف و دیدار با برخی از مراجع- عزل تولیت آستان مقدس امام رضا(ع) و مسائل پشت پردۀ آن- بودجۀ محرمانۀ نخست‌وزیر و ارتباط آن با روحانیون اوقافی- داستان یکی از موقوفات و وضعیت نامناسب وقف در کشور- انتصاب به سمت معاون اول وزارت خارجه و وقایع دهۀ 50- دلایل وقوع انقلاب از نظر ایشان- عدم ناتوانی ادارۀ کشور توسط شاه- سیر تکاملی غرب‌زدگی از دوران قاجار تا پهلوی.