مهندس حسین سپهری

معاون و قائم‌مقام وزیر کشاورزی
در شهرِ هرندن، ویرجینیا، آمریکا، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

حسین سپهری تحصیلات خود را در کالج کشاورزی پادشاهی انگلیس و پلی‌تکنیک لندن آغاز کرد و از دانشگاه ردینگ انگلستان فارغ‌التحصیل شد. وی بعد از بازگشت به ایران به‌عنوان کارشناس در سازمان برنامه‌وبودجه استخدام شد و پس از چندی به‌عنوان مسئول عمران خوزستان به این استان رفت. همکاری با پروژهٔ ساخت سد دز و معاونت فنی استانداری خراسان از فعالیت‌های او در این استان بود. حسین سپهر به مدت 15 سال معاون طرح و برنامهٔ وزارت کشاورزی بود و 9 سال معاون اجرایی و قائم‌مقام این وزارتخانه را به عهده داشت.


خلاصه مصاحبه:

اظهار نظر دربارۀ اصلاحات ارضی و دلایل مخالفت با آن؛ پایین آمدن تولیدات کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهرها، ناراضی تراشی- پیشنهاد آمریکا در زمان کِنِدی به ایران، برای اجرای اصلاحات ارضی و اهتمام ویژۀ شاه به این طرح- دربارۀ همکاری برخی از وزرا با دولت آمریکا و واسطه‌گری میان آمریکا و شاه برای منتقل کردن دستورات آمریکا- اظهارنظر دربارۀ شباهت‌های اصلاحات ارضی با طرح‌های مشابه در چین و روسیه و آمریکای جنوبی- دربارۀ تصمیمات خلقالساعۀ شاه و اینکه کسی نمیتوانست با آن مخالفت کند یا نظر مخالف بدهد؛ مانند حزب رستاخیز و ممنوعیت سهامداری کارکنان دولت- دربارۀ تفاوت‌های محمدرضاشاه و رضاشاه که ناشی از آن بود که رضاشاه از طبقات پایین به ریاست رسیده بود اما محمدرضاشاه اطلاعی از طبقات پایین نداشت- بیان جزئیاتی از طرح‌های فرمایشی و خارج از برنامه که شاه دستور میداد و باید تصویب میشد- دربارۀ علاقۀ شاه و اطرافیان و وزرا برای انجام کارهای با نتیجۀ زود و با عجله برای نمایش- تحلیل دربارۀ دخالت دولت در همۀ مسایل مملکت- دربارۀ فساد دستگاه شاهنشاهی در سطوح بالا از مدیرکل گرفته تا دیگران- بیان جزئیاتی از دولت نظامی تیمسار ازهاری که همۀ وزرا به جز وزیر کشاورزی و خارجه از درجهداران بلندپایۀ ارتش بودند- توضیح شرایط از هم پاشیده و بلبشوی ماه‌های پیش از وقوع انقلاب اسلامی- توضیحاتی دربارۀ مریضی شاه و پنهانکاری‌های مربوط به آن و حساسیت شاه نسبت به درز کردن خبر- مخالفت شاه با معرفی وزرایی که روزنامۀ کیهان پیشبینی انتصاب آنها را کرده بود- اظهار نظر دربارۀ اینکه اگر علَم در ماه‌های پیش از انقلاب زنده بود، با کشتار بیشتر میتوانست انقلاب را عقب بیندازد- حساسیت سازمان امنیت بر روی سوابق کمونیستی مدیران مدیرکل به بالا- توضیحاتی دربارۀ زمین ماندن کارها و عدم انجام دستورات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ماه‌های پیش از انقلاب- اشاره به عوامل انقلاب که یکی از آنها، سیاست‌های ضد دینی یا بی‌توجهی به دین بود- نقش طرفداری حکومت شاه از اسرائیل، در مخالفت مردم و توده‌ها با نظام شاهنشاهی- اشاره به وابستگی حکومت پهلوی به خارج بهعنوان یکی از دلایل از هم پاشیدن حکومت- توضیحاتی دربارۀ اینکه جمهوری اسلامی تنها دورهای از 400 سال اخیر است که حکومت مستقل از خارج را داشته در ایران.