دکتر ایرج امینی

رئیس دفتر اشرف پهلوی، پژوهشگر و نویسنده
در پاریس، فرانسه، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

دکتر ایرج امینی در رشتهٔ علوم سیاسی از آمریکا فارغ‌التحصیل شد. پس از بازگشت به ایران وارد وزارت امور خارجه شد و به دعوت اشرف مشاور وی در امور بین‌الملل شد. وی سال‌ها سفیر ایران در چند کشور ازجمله تونس بود. کتابی با موضوع روابط ایران و فرانسه در دوران ناپلئون نیز تألیف کرده است. وی در بسیاری از دیدارهای مهم شاه با مقامات سایر کشورها ازجمله رؤسای جمهور آمریکا حضور داشت. در آخرین ماه‌های حکومت پهلوی درخواست شاه مبنی بر قبول نخست‌وزیری را رد کرد و در پاریس اقامت گزید.


خلاصه مصاحبه:

مختصری از خاطرات دوران تحصیل در فرانسه و ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ علوم سیاسی در آمریکا- بازگشت به ایران و فعالیت در شرکت نفت و سپس شرکت فیلیپس- شرکت در آزمون وزارت خارجه و ورود به این وزارتخانه و دبیر دومی و سپس دبیر اول شدن در لندن- درخواست اشرف از امینی برای اینکه مشاور امور بین‌المللی‌اش شود- استعفا از وزارت خارجه برای کسب مقام سفارت- پذیرش سفارت تونس همزمان با انقلاب و تظاهرات مردم در ایران- استعفای امینی هم‌زمان باروی کار آمدن ازهاری و شایعاتی مبنی بر اینکه این استعفا در اعتراض به سیاست‌های دولت بوده است- ملاقات با شاه جهت توضیح پیرامون استعفا- توجه و اظهار محبت شاه، مادر شاه، شمس، اشرف نسبت به ایرج امینی علیرغم بدبینی شاه به پدر وی (علی امینی)- احضار سفرایی که با رابطه سفیر شده بودند توسط بختیار- بازگشت به پاریس بعد از استعفا از سفارت تونس- نگارش کتابی با موضوع روابط ایران و فرانسه در دوران ناپلئون و انتشار آن توسط بنیاد ناپلئون و کسب جایزهٔ آکادمی- نگارش کتابی دربارهٔ تاریخ الماس کوه نور- نگارش کتابی دربارهٔ پدرش با عنوان «بر بال بحران، زندگی‌نامهٔ سیاسی علی امینی»، و انتشار آن بدون کوچک‌ترین تغییر در تهران- ماجرای ورود امینی به وزارت خارجه- جایگاه ایران در سازمان‌های بین‌المللی در آن دوران- نحوهٔ آزمون و گزینش استخدام وزارت خارجه- چگونگی فعالیت اعضای سفارت در زمان دبیر دومی امینی در لندن- مذاکرات مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی- نحوهٔ رابطهٔ سفیر، وزیر خارجه و شاه و حیطهٔ اختیارات آنها- تنزیل مقام وزیر خارجه در حد منشی و پایین‌تر از آن- نبود روابط متقابل در دیدار سفرا با مسئولین یک کشور خارجی- تملق و چاپلوسی در انتخاب عنوان سفیر شاهنشاه آریامهر- رابطهٔ ساواک و وزارت خارجه- ماجرای دیدار امینی و ثابتی در سفارت ایران در لندن و پروندهٔ قطور امینی در ساواک- علت دشمنی شاه با دکتر علی امینی- توضیحاتی دربارهٔ اصلاحات ارضی- توضیحاتی دربارهٔ نخست‌وزیری علی امینی- رکود اقتصادی در دوران نخست‌وزیری علی امینی- رابطهٔ جبههٔ ملی با دکتر امینی- ماجرای کم کردن بودجهٔ ارتش و وزارتخانه‌ها- دیدار شاه و کِنِدی- ماجراهای پس از استعفای دکتر امینی و پرونده‌سازی‌ها و تحت مراقبت بودن و ممنوع‌الخروجی وی- ماجرای تمایل دیدار سفیر آمریکا با دکتر امینی- ماجرای تیتر یک کیهان مبنی بر خیانت دکتر امینی- وساطت شهبانو برای دیدار دکتر امینی با شاه و رسیدن وی به منصب مشاور شاه- نظر دکتر امینی دربارهٔ ریشه‌های انقلاب- رابطهٔ فئودال‌ها و روحانیت و علل تحریک روحانیت برای انقلاب- بررسی شخصیت اشرف و دفاع از وی- اشرف توانست رابطهٔ ایران و چین را اصلاح کند- چگونگی وقوع انقلاب اسلامی- ماجرای اعتراض امینی به مراسم نیایش در استادیوم- واکنش شاه و دکتر امینی به حوادث و تظاهرات‌های منجر به انقلاب- ارزیابی پذیرش نخست‌وزیری توسط بختیار و رد آن توسط دکتر امینی و دکتر صدیقی.