منوچهر آریانا

وزیرکار و امور اجتماعی
در پاریس، فرانسه، 2010

تصاویر:

اطلاعات:

منوچهر آریانا متولد سال 1293 هجری شمسی در تهران و برادر ارتشبد آریانا است. وی پس از فارغ‌التحصیلی در رشتهٔ حقوق وارد بخش اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه و سپس توسط مصدق به وزارت کار دعوت شد. وی به‌عنوان پرسابقه‌ترین وزیر در دوران پهلوی با کابینهٔ مصدق، سهیلی، اقبال، امینی، علم، منصور، هویدا و آموزگار همکاری داشت. در این زمان نمایندهٔ ارشد در کرمانشاه و خوزستان برای بررسی اوضاع کارگران پس از التهابات صنعت نفت شد و بار دیگر به‌عنوان وزیر کار به مجلس معرفی شد. وی همزمان با اوج‌گیری انقلاب از ایران خارج شد.


خلاصه مصاحبه:

شاگرداول علمی دیپلم- دریافت لیسانس حقوق بعد از اولین موفقیت علمی خود در دانشکدهٔ حقوق- گذراندن دورهٔ توپخانه در دانشکدهٔ افسری برای دورهٔ نظام‌وظیفه- بیان خاطرات خود در مورد توصیهٔ یکی از اساتیدش برای رفتن به وزارت خارجه- ورود وی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی- تحلیلی از به وجود آوردن وزارت کار توسط وی به همراه شخصی به نام حبیب نفیسی- تنظیم قوانین کار به همراه دکتر سرداری و حسین شجاعی- بیان همکاری با نخست‌وزیرهایی مثل قوام‌السلطنه، مصدق، سهیلی، اقبال، امینی، علَم، منصور، هویدا و آموزگار به‌عنوان وزیر کار- مسئول شدن در وزارت کار توسط دکتر مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت- انتخاب به‌عنوان مأمور و مسئول در کرمانشاه و خوزستان برای بررسی اوضاع کارگران پس از التهابات صنعت نفت- انتقاد در مورد شخصیت و کارایی دکتر مصدق- نظریهٔ وی در مورد دوودهاوس که معتقد بود او یکی از افرادی بوده که به‌اتفاق همکار آمریکایی خودش در جریان 28 مرداد نقش داشته است- نحوهٔ نخست‌وزیر شدن آقایان قوام، مصدق و زاهدی از زبان وی- نحوهٔ ساقط شدن دکتر مصدق در خاطرات وی- نظرات شخصی وی در مورد دولت هویدا- نظرات وی در مورد علل ناکام ماندن حکومت پهلوی.