دکتر کاظم ودیعی

وزیر کار، وزیر آموزش و پرورش، رئیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران
در شهرِ پاریس با جناب آقای کاظم ودیعی | وزیر کار حکومت پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

کاظم ودیعی در مهر ماه 1307 در شیراز به دنیا آمد. دوران ابتدایی و متوسطه را در محل تولد پشت‌سر گذاشت و تحصیلات دانشگاهی را در تهران و سوربن پاریس به پایان برد. ودیعی بنیانگذار دو کرسی دانشگاهی «روش تحقیق در جغرافیا» و «روستا‌شناسی ایران» است که در سالهای 1336 تا 1339 صورت گرفت. در سالهای 1340 به همت او مؤسسۀ آموزش و تحقیقات تعاونی تأسیس شد. دانشکدۀ محیط‌زیست نیز به همت ودیعی در سال 1351 بنیان گذاشته شد. کاظم ودیعی در دو سال آخر حیات حکومت پهلوی به‌عنوان وزیر کار و امور اجتماعی انجام وظیفه کرد. او در این دوره، قانون نوین کار را از مجلس شورای‌ملی گذراند.


خلاصه مصاحبه:

بیان خاطرات تحصیل و تحلیلی از وضعیت آموزش سنتی و مکتبخانه‌ای- خاطراتی از اشغال ایران توسط متفقین و برخورد تحقیرآمیز نیروهای متفقین با مردم- تحلیلی از نحوۀ گذار جامعه از سنت به مدرنیته در سال‌های نخست پهلوی- تشریح تأثیر حضور نیروهای خارجی بر فرهنگ و رفتار اجتماعی مردم ایران- اوضاع سیاسی و فرهنگی در دهۀ بیست و فعالیت‌های توده‌ای‌ها و مسائل سیاسی حاکم بر جامعه- غائلۀ آذربایجان و فعالیت گروه دموکرات در ایران- روابط دو سویۀ شاه با مصدق، قوام و فضل‌الله زاهدی- مطالعۀ تفکرات مختلف سیاسی و مذهبی مانند بهائیت، کمونیستی و توده‌ای‌ها- ورود به دانشگاه تهران با رتبۀ یک کنکور- ترسیم فضای آموزشی و دانشگاهی کشور- خاطراتی از وقایع سیاسی در شهر هفتگل- بیان خلاصه‌ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزۀ جغرافیایی روستایی- عزیمت به فرانسه برای ادامۀ تحصیل و دریافت دکترای علوم جغرافیایی- تشریح کامل تهیۀ طرح اصلاحات ارضی و دفاع از آن- طرح اصلاحات ارضی با اصل مالکیت، اشتغال روستاییان و رونق کشاورزی هیچ تضادی ندارد- نظرات مخلتفی دربارۀ طرح اصلاحات ارضی در دولت و شخص امینی و ارسنجانی وجود داشت- تحلیلی از عدم بهره‌گیری از اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در طرح اصلاحات ارضی- آغاز تدریس در دانشگاه تهران و انجام برنامه‌های تحقیقاتی- انتخاب به‌عنوان معاون وزیر آموزش‌وپرورش و تشریح خدمات صورت گرفته در حوزۀ آموزش کشور- راه‌اندازی مرکز مطالعات محیط‌زیست در تهران و شرحی از وضعیت محیط‌زیست ایران در دهۀ 50 شمسی- چند خاطره از نظارت شدید ساواک بر کتاب‌های دانشگاهی و سایر فعالیت‌ها- تصریح بر ضعیف بودن سیستم ساواک در ایران (ساواک ضعیفترین سیستم اطلاعاتی دنیا بود)- انتخاب به‌عنوان وزیر کار- تحلیلی از وضعیت صنایع و کار در ایران- تحلیلی از ساختار فرهنگی و اجتماعی زنان در دوران پهلوی و اقدامات صورت گرفته جهت ارتقای جایگاه زنان- شرحی از نحوۀ ملی کردن مراتع- نگاهی به فاصلۀ طبقاتی جامعه در اوایل دهۀ 50- تحلیلی از قیام امام‌خمینی در سال 1340- نگاهی به رابطۀ دربار و مرجعیت و روحانیت- تحلیلی از سیاست خارجی شاه و تعامل با کشورهای مخلتف به‌ویژه مصر- بیان میزان تسلط شاه بر امور تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور- بیان نمونه‌هایی از تجملات و سپردن پروژه‌های مخلتف به کشورهای بیگانه- مخالفت با دریافت هزینه‌های علمی و دانشگاهی توسط شاه و وابستگان او- تحلیلی از ضعف دستگاه اطلاع‌رسانی به‌ویژه رادیو و تلویزیون در دوران پهلوی- خاطراتی از روزهای انقلاب با بازداشت، بازجویی و آزادی.