دکتر احمدعلی احمدی

وزیر کشاورزی
در راکویل، مریلند، آمریکا، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

مهندس احمدعلی احمدی در رشتهٔ کشاورزی مهندسی خود را در آمریکا به‌پایان رساند و به ایران بازگشت. وی پس از بازگشت تدریس در رشتهٔ کشاورزی را آغاز کرد و همزمان با وزارت کشاورزی همکاری می‌کرد. سپس وارد وزارت نیرو شد و در بخش آب فعالیت کرد. پس از چند سال حضور در استان‌های مختلف کشور به‌عنوان معاون پارلمان وزارت نیرو انتخاب شد. سپس از سوی آموزگار به سمَت وزیر کشاورزی به مجلس معرفی شد و سال‌ها در این سمت فعالیت کرد. وی در زمان مسئولیت خود طرح‌های بزرگ کشاورزی را اجرا نمود که طرح نیشکر کارون ازجملۀ آنهاست.


خلاصه مصاحبه:

مشخصات خانوادگی- دوران تحصیل از ابتدایی تا دیپلم در بلژیک و ایران- جنگ جهانی دوم- سفر به آمریکا برای ادامهٔ تحصیل با کشتی- ورود به دانشکدهٔ کشاورزی پس از شکست در آزمون ورودی دانشکدهٔ طب- اخذ دکترا و تدریس در دانشگاه آمریکایی بیروت- تصمیم به بازگشت به ایران و استعفا از دانشگاه بیروت- ارسال نامه برای آموزگار و دعوت به همکاری از سوی آموزگار برای کار در وزارت کشاورزی- بررسی متخصصان کشاورزی ایران در آن دوران- بررسی سطح علمی دانشکدهٔ کشاورزی ایران در آن دوران- تدریس در دانشکدهٔ کشاورزی کرج- انگیزهٔ اشتغال آمریکایی‌ها در ایران- نقش وزارت کشاورزی در آن دوران و ارتباطش با کشاورزان- علاقهٔ شدید همسر احمدی به ایران- استعفا از وزارت کشاورزی باروی کار آمدن ارسنجانی- کار در سازمان آب و برق خوزستان- بررسی کیفیت کار و مسائل مالی و حقوقی آمریکایی‌ها در سازمان آب و برق خوزستان- تحصیل‌کردگان کشورهای دیگر در وزارت کشاورزی- بررسی کیفیت آموزشی کشورهای خارجی- علت تشکیل سازمان آب و برق خوزستان- نحوهٔ تعیین مکان کارخانه‌ها- بررسی ترکیب جمعیتی شرکت آمریکایی بوئر ازلحاظ قومیتی- نحوهٔ تأمین برق شرکت نفت- طرح‌های سازمان عمران و منابع خوزستان در آن دوران- بررسی وضع بهداشت مردم خوزستان- بررسی طرح سپاهیان بهداشت- واکنش کشاورزان ایرانی در برابر تکنولوژی‌های جدید کشاورزی- جایگزینی نیروی کار ایرانی به‌جای آمریکایی‌ها پس از تکمیل طرح شبکه آبیاری- بررسی طرح اصلاحات ارضی- توجیه همزمانی طرح توسعهٔ کشت و صنعت در خوزستان و اجرای اصلاحات ارضی- بازدید شاه از خوزستان و طرح‌های آبیاری و نیشکر- جذب نیروهای خارجی در شرکت عمران و منابع خوزستان- نیاز خاک خوزستان به زهکشی- مروجین و شرایط کاری آنها- علاقهٔ زیاد شاه به کشاورزی- تشریح طرح نیشکر هفتتپهٔ خوزستان و واگذاری آن به ایرانی‌ها- طرح آبخیزداری عمران و منابع خوزستان- استانداران وقت خوزستان و چگونگی تعامل با آنها- چگونگی انتصاب به معاونت آبزیان و پارلمانی وزارت منابع طبیعی- بررسی اوضاع مجلس سنا و شورا در آن دوره- ماجرای لایحهٔ مزایا و مناظر- سوءاستفاده از نام شاه برای انجام امور- چگونگی عضویت در حزب ایران نوین- استعفا از معاونت پارلمانی و خروج از کار دولتی و آغاز فعالیت در مهندسین مشاور- اجرای طرح نیشکر کارون- دعوت هویدا از احمدی برای حضور در کابینه و رد این درخواست- دعوت آموزگار از احمدی برای پست وزارت کشاورزی و قبول این درخواست- بررسی تغییرات وضع کشاورزی در دورهٔ پهلوی- نحوهٔ انتصاب وزیر در دوران شاه- معرفی احمدی به شاه به‌عنوان وزیر کشاورزی و ملاقات با شاه- نحوهٔ انتصاب معاون وزیر در دوران شاه- بررسی شورای اقتصاد و فعالیت آن- نگاه شاه به کشاورزی- تغییر سبد غذایی مردم و چگونگی این سبد غذایی- علت نارضایتی عمومی مردم علیرغم افزایش رفاه- ناآگاهی درباریان از نارضایتی مردم و اعتراضات آنها- اثرگذاری بیماری شاه بر فعالیت‌ها و روحیات او- روی کار آمدن شریف امامی و 17 شهریور و واقعهٔ دانشگاه- مقایسهٔ پیشرفت و توسعهٔ ایران با کره- صادرات کشاورزی و صنایع ایران در دورهٔ پهلوی.