مهندس مرتضی وکیل‌زاده

معاون وزارت کشاورزی، رئیس سازمان جنگلداری
مکلین، ویرجینیا، آمریکا، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

مهندس مرتضی وکیل زاده پس از فارغ‌التحصیلی در رشتهٔ کشاورزی همکاری خود را با وزارت نیرو و در بخش عمران و آب آغاز کرد. مدیریت بخش عمرانی آب و برق خوزستان و بخش عمرانی آب و برق قزوین از سوابق اجرائی اوست. وی گزارش مهمی از تقسیم آب روس و ایران در ناحیهٔ سد ارس نیز تهیه‌کرده است. وکیل زاده در کابینهٔ هویدا به‌عنوان معاونت وزارت کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها فعالیت نمود. وکیل زاده پژوهش‌های مختلف ملی در موضوع آب و کشاورزی انجام داده است.


خلاصه مصاحبه:

خدمت در بخش عمرانی آب و برق خوزستان- خدمت در بخش عمرانی آب و برق قزوین- تهیهٔ گزارش برای تقسیم آب روس و ایران در ناحیهٔ سد ارس- انجام تحقیقاتی گسترده توسط او برای مزایده بین ایران و کشور روسیه بر سر تقسیم سهم آب که به موفقیت ایران انجامید- توسعهٔ خط کشاورزی قزوین- انتصاب به سمَت معاونت وزارت کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها- ایجاد اولین جنگل‌کاری در کنار سد لتیان در زمان معاونت وی- شرح ایجاد جنگل در نواحی‌ای که شن و ماسه فراوان است- ارائهٔ طرح کاشتن بذر در نواحی‌ای که شن حرکت کرده و توجیه چگونگی استحکام خاک با کاشتن بذر در زمان او- اجرای طرح استحکام خاک در نواحی خوزستان از دهلران تا سوسنگرد- ایجاد درختکاری در جزیرهٔ کیش در دوران معاونت وی- احداث شبکهٔ آبیاری قطره‌ای در چالوس برای بازسازی درخت‌های بریده‌شده- بیان خاطرات خود در مورد چگونگی عملکرد جوان‌ها در روزهای انقلاب در خیابان‌ها- خاطرات وی در روزهای بعد از پیروزی انقلاب و بیان آزاد شدن مهندس روحانی از زندان از زبان وی- بیان پیشرفت و موفقیت وی در امور عمران قزوین.