مهندس ابراهیم فرح‌بخشیان

وزیر صنایع، وزیر کار
گرفایس، مریلند، آمریکا، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

مهندس ابراهیم فرح‌بخشیان تحصیلات خود را در رشتهٔ مکانیک در آمریکا به اتمام رساند. پس از بازگشت به ایران با مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان معاونت ترویج استاندارد همکاری خود را آغاز کرد و سپس در وزارت کار به‌عنوان دبیر کل فنی و حرفه‌ای ادامهٔ فعالیت داد. تأسیس هنرستان‌های صنعتی با مشارکت انگلستان، فرانسه و ژاپن و پایه‌گذاری مسابقات المپیک مهارت فنی و ارتباط با سایر کشورها و ایجاد هفده اسکلهٔ بزرگ در بندرعباس و توسعهٔ راه‌های کشور، از اقدامات اوست. استانداری لرستان، مشاور عالی تعلیم حرفه‌ای و مشاور عالی سازمان امور اجتماعی و خدمات اجتماعی، عضو عالی هیئتمدیرهٔ شیروخورشید سرخ. عضو هیئتمدیرهٔ سازمان پیشاهنگی، عضو عالی هیئتمدیرهٔ انجمن دفاع از زندانیان و وزیر راه در کابینهٔ هویدا ازجمله فعالیت‌های او در دوران پهلوی است.


خلاصه مصاحبه:

خاطرات دوران دبستان و هنرستان صنعتی و تحصیل در رشتهٔ فلزکاری- استخدام در شرکت نساجی شاهی- استخدام در هنرستان صنعتی برای تدریس (1333 ه.ش) به‌عنوان مربی- تحصیلات دانشگاهی در پلی‌تکنیک و همزمان ادارهٔ امور خوابگاه‌های دانشگاه- عزیمت به آمریکا در سال 1341 ه.ش برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ مهندسی مکانیک و تعلیمات فنی و حرفه‌ای و مدیریت- بازگشت به ایران و همکاری با مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان معاونت ترویج استانداردها (1348 یا 1349 ه.ش)- ورود به وزارت کار و همکاری در پست مدیرکل حرفه‌ای با این وزارتخانه- ایجاد هنرستان‌های صنعتی با مشارکت انگلستان، فرانسه و ژاپن- پایه‌گذاری مسابقات المپیک مهارت فنی و ارتباط با سایر کشورها- نمایندهٔ وزارت کار در صندوق کارآموزی کشور- استاندار لرستان- تشریح وضع لرستان و تلاش برای ایجاد اشتغال- کمیسیون بازرسی شاهنشاهی ترمزی بود درراه توسعهٔ مملکت- وزارت راه‌و‌ترابری در کابینهٔ هویدا- احداث اتوبان‌های تهران-قزوین و تهران-قم- بیان خاطرات در باب وجود فساد در بین درباریان- ایجاد هفده اسکله بزرگ در بندرعباس و توسعهٔ راه‌های کشور- به عقیدهٔ من هویدا بسیار باشرف، خادم و خدمتگزار اما چاکر و بندهٔ اعلیحضرت بود- بیان نظر مخالفان واگذاری ساخت راه‌ها به بیگانگان و دلایل ایشان- 90% طرح‌های پیاده شده و در حال اجرا در دفتر طراحی وزارت راه در زمان ما تدوین شد- رمز موفقیت ما این بود که تیم داشتیم و باهم کار می‌کردیم- همکاری با دولت به مدت 7 سال: 3 سال مدیرکل حرفه‌ای وزارت کار، حدود 4 سال استاندار لرستان و 1 سال وزیر راه‌وترابری- ارائهٔ گزارشی از اقدامات در دورهٔ وزارت- مملکت در دورهٔ پهلوی در حال پیشرفت و سازندگی بود ولی چرا این برنامه‌ها (انقلاب) پیش آمد، مربوط به مسائل سیاسی وقت بود- اشتباهات محمدرضاشاه- عزیزترین آدم‌هایی که به او خدمت کرده بودند به زندان انداخت- او به مذهبیان وابسته بود و خودش هم‌مذهبی بود- عدم شهامت برای جانشینی فرزندش به‌جای خود- اگر آموزگار حقوق ملاها را قطع نمی‌کرد مراحل انقلاب به تأخیر می‌افتاد- مشاور بانک عالی صنعتی پس از وزارت- رئیس مؤسسهٔ شاسی سازی اراک- مشاور عالی تعلیم حرفه‌ای و مشاور سازمان امور اجتماعی و خدمات اجتماعی همزمان با ریاست مؤسسهٔ شاسی سازی- کارهای افتخاری: عضو هیئتمدیرهٔ شیروخورشید سرخ، عضو هیئتمدیرهٔ سازمان پیشاهنگی، عضو هیئتمدیرهٔ انجمن دفاع از زندانیان- فردوست کسی بود که به شاه خیانت کرد و شاه اواخر آدم ضعیفی شده بود- ارائهٔ تحلیل در مورد علل سقوط پهلوی- سینما رکس آبادان را ساواک آتش زد- عامل اعتصاب شرکت نفت ساواک بود- ما ملت ایران ملت دنباله‌روئی هستیم- عقیدهٔ من این‌که از دانش و فکر کارشناسان و متخصصین خارجی استفاده کنیم ولی ایشان (شاه) معتقد بودند خارجی‌ها نیایند بهتر است.