مهندس امیرحسین امیرپرویز

استاندار، وزیر کشاورزی، نظریه‌پرداز قانون اصلاحات ارضی
در شهرِ لندن با جناب آقای امیرحسین امیرپرویز | وزیر کشاورزی و طراح اصلاحات ارضی حکومت پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

امیرحسین امیرپرویز، فرزند سرتیپ امیرپرویز ژاندارمری، متولد 1302 در تبریز، پس از انجام تحصیلات مقدماتی و متوسطه وارد دانشکدۀ کشاورزی کرج شد و درجۀ لیسانس کشاورزی گرفت. بعد عازم آمریکا شد و در رشتۀ کشاورزی از دانشگاه میشیگان درجۀ مهندسی دریافت نمود. او خدمات اداری خود را در وزارت کشاورزی آغاز کرد و تمام مراحل اداری را در آن وزارتخانه پیمود. سال‌ها در سمت معاون فنی وزارت کشاورزی قرار داشت. در سال 1353 به استانداری همدان منصوب شد. چند ماهی بیش در آن سمت نبود که به استانداری لرستان و سپس کرمانشاه انتخاب شد. در سال 1357 وزیر کشاورزی شد. او در جوانی در احزاب تندرو عضویت داشت.


خلاصه مصاحبه:

خاطرات دوران کودکی و تحصیل- خاطراتی از دوران کشف حجاب- تحلیلی از تحولات امنیتی و اجتماعی در دوران رضاخان- بیان نکاتی از وقایع شهریور 1320 (ورود متفقین به تبریز)- تشریح وضعیت تحصیلی و فرهنگی دبیرستان البرز- ورود به دانشکدۀ کشاورزی و خاطراتی از دوران دانشجویی- پیوستن به حزب ایران و توصیف دقیق فعالیتهای این حزب- تحلیلی از وضعیت کشاورزی ایران در دهۀ بیست و سی- پایان تحصیلات در رشتۀ کشاورزی با رتبۀ اول دانشگاه- سفر به آمریکا به‌عنوان کارشناس وزارت کشاورزی- توصیف سیستم آموزش کشاورزی در دانشگاه‌های آمریکا- تشریح تحولات سیاسی ایران در سال 1332 و نخست‌وزیری مصدق- خاطراتی از پیشه‌وری- بیان نحوۀ ایجاد نظام آمارگیری در حوزۀ کشاورزی- به‌عهده گرفتن بخش مدیریت اقتصاد کشاورزی در کابینۀ اقبال- تاریخچه‌ای از طرح اصلاحات ارضی در حوزۀ کشاورزی- لایحۀ اصلاحات ارزی پرداختۀ فکر و اندیشۀ کارشناسان با تجربه و صدیق و خدمت‌گزار وزارت کشاورزی بود- توضیح دقیق دربارۀ سیستم اجرای قانون اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی- ارائۀ تحلیلی از برکناری دولت قوام- تشریح تصویب قانون تقسیم خالصه‌جات در مجلس- برگزاری کنگرۀ دهقانان و تعاونی‌ها در سال 1341 در محل ورزشگاه سرپوشیدۀ تهران و نطق شاه در اعلام رسمی انقلاب سفید- تأسیس سازمان مرکز تعاون روستایی- تناقضی بین طرح اصلاحات ارضی و یکپارچه‌سازی اراضی وجود نداشت- خرید تجهیزات کشاورزی مانند تراکتور از کشور رومانی و چند کشور دیگر- ادامۀ فعالیت در وزارت کشاورزی با عنوان معاونت فنی اجرایی وزارت کشاورزی- تشریح چگونگی به‌عهده گرفتن استانداری لرستان، همدان و کرمانشاه- بیان اختلافات مرزی بین ایران و عراق و مشکلات موجود با اکراد- آغاز همکاری با دولت شریف‌امامی در سمت وزارت کشاورزی- تشکیل دوازده کمیسیون فنی و کارشناسی در وزارت کشاورزی- افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان- شاه شخصاً به امور کشاورزی علاقۀ زیادی داشت- بیان مذاکرات صورت گرفته در دولت، همزمان با آغاز قیام مردمی- خاطرهای از واقعۀ 17شهریور- تحلیلی بر انتصابات صورت گرفته توسط شاه- خاطراتی از ملاقات‌های خصوصی با شاه به‌ویژه در سال 1357- تشریح وقایع مربوط به انقلاب و بهمن 1357- بیان علت عدم پیش‌بینی انقلاب ایران در سال‌های منتهی به 1357- تحلیل جامعی از علت وقوع انقلاب مردم ایران- شش ماه حضور در ایران پس از انقلاب و بیان نحوۀ خروج از کشور- آغاز همکاری با جبهۀ ملی در خارج از کشور- قطع همکاری با جبهۀ ملی پس از ترور بختیار و به توصیۀ دولت انگلیس.