محمد مشیری‌یزدی

وزیر بهداری، معاون نخست‌وزیر
پاریس، فرانسه، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

محمد مشیری یزدی تحصیلات خود را در رشتهٔ علوم سیاسی در فرانسه ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت. در ابتدای حضور در ایران، مدیرکل اداری وزارت کار شد. در کابینهٔ شریف امامی معاون وزیر کار شد. رئیس هیئتمدیرهٔ بانک کورش و مدیرعامل بانک رهنی از دیگر فعالیت‌های اوست. وی چند سال نیز وزیرمختار ایران در ایتالیا بود. در سال‌های پایانی پهلوی به دعوت بختیار معاونت نخست‌وزیری بختیار را پذیرفت. چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرانسه رفت.


خلاصه مصاحبه:

معرفی خود به‌عنوان «سمپاتیزان» مکتب دکتر محمد مصدق- تحصیل در رشتهٔ سیاسی که توسط مشیرالدوله قبل از تأسیس دانشگاه تهران ایجاد گردید- بیان عدم وجود آزادی و دموکراسی در عهد حاکمیت رضاخان/ فعالیت در وزارت پیشه و هنر و سپس وزارت کار در دورهٔ قوام‌السلطنه- فراهم شدن امکان فعالیت‌های سیاسی و ورود به این مسائل پس از خروج رضاخان از ایران- منشیگری قوام‌السلطنه در کار حزب دموکرات ایران- علت تأسیس وزارت کار برای حمایت از کارگران و مبارزه با کمونیست‌ها و حزب توده- بزرگ‌ترین خدمت قوام‌السلطنه آزادی آذربایجان از دست پیشه‌وری و کمونیست‌ها- قوام‌السلطنه به هیچ‌کس و کشوری علاقه‌مند نبود جز ایران- هیچ‌وقت انتخابات عادلانه‌ای در ایران صورت نگرفت- تمام انتخابات‌های دوران محمدرضاشاه ساختگی و فرمایشی بود به‌جز دورهٔ مصدق‌السلطنه- هویدا می‌گفت هرچه که قبلهٔ عالم اعلیحضرت بگویند ما مطیع هستیم و بنده و چاکر هستم و... که مملکت به این روز افتاد- وزارت کار و تبلیغات در اواخر سال 1324 ه.ش توسط قوام‌السلطنه تأسیس شد- ریاست دفتر وزیر کار- ریاست دفتر کار خوزستان در سال 1328 ه.ش- مخالفت شرکت نفت انگلیس و دولت با ریاست دفتر کار خوزستان توسط شاپور بختیار و جایگزینی وی به‌جای بختیار- عزیمت به فرانسه و ادامهٔ تحصیل در دانشگاه سوربن (1950. م) در رشتهٔ حقوق اساسی- ناتمام گذاشتن تحصیلات دکترا در فرانسه و بازگشت به ایران در سال 1329 ه.ش برای تصدی مدیریت کل اداری وزارت کار- معاون وزیر کار در کابینهٔ اول شریف امامی- معاونت شاپور بختیار در دورهٔ نخست‌وزیری (1357 ه.ش)- مطالبی در مورد زندگی‌نامه و تفکرات شاپور بختیار- مدیرعامل و رئیس هیئتمدیرهٔ شرکت دولتی لوازم ساختمانی- خروج از وزارت کار پس از انتخاب خسروانی به‌عنوان وزیر کار- رئیس هیئتمدیرهٔ بانک کورش- مدیرعامل بانک رهنی- وزیرمختار ایران در شهر تورینوی ایتالیا و سرپرستی کارگران اعزامی از ایران برای گذراندن دورهٔ تکمیلی- تبعیت از تفکر آزادیخواهی مصدق و دکتر بختیار- بازنشستگی در سال 1357 ه.ش در وزارت کار- بیان شرایط و چگونگی تشکیل دولت بختیار در سال 1357 ه.ش- معیار انتخاب وزرا در کابینهٔ بختیار عدم وزارت افراد در کابینهٔ شاه بود و دوم ملی‌گرا بودن- ارائهٔ تحلیل در مورد شرایط ایران در آستانهٔ پیروزی انقلاب و دوران 37 روزهٔ نخست‌وزیری بختیار- بختیار گفت حکومت مذهبی جمهوری و اسلامی دو مقوله‌ای است مخالف و متضاد مثل آب‌وآتش- سفر هویزر به ایران برای حفظ مواضع نظامی آمریکا در ایران بود- مطالبی در مورد شرایط بختیار در روزهای آخر حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب- موضع ارتش در مسائل ایران و 22 بهمن 57.