دکتر جمشید بهنام

جامعه‌شناس، رئیس مؤسسۀ عالی علوم اجتماعی
پاریس، فرانسه، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

دکتر جمشید بهنام فارغ‌التحصیل ادبیات در ایران و روابط بین‌الملل از دانشگاه پاریس است. وی مدتی معاون سازمان برنامه‌وبودجه بود که همزمان تدریس در دانشگاه را آغاز کرد و فعالیت‌های جامعه‌شناسی او منجر به ایجاد رشتهٔ مطالعات اجتماعی و تأسیس مؤسسهٔ عالی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران شد. بعدها به فرانسه رفته و ضمن تدریس، از اعضای مهم یونسکو و بعدتر از منتقدان جدی و شناخته‌شدۀ آن سازمان شد.


خلاصه مصاحبه:

تولد در استانبول و عزیمت به بیروت در هفت سالگی (پدر کارمند وزارت امور خارجه بود)- بازگشت به ایران و تحصیل در انستیتو فرانسه، ایران- علاقه به ادبیات و تألیف چهار کتاب ادبی در دوران دانشجویی- گرایش به رشتهٔ سیاست پس از ادبیات- تشریح فضای دانشگاه تهران در دوران انتقال قدرت از مصدق- بیان وضعیت اجتماعی و گرایش‌ها و گروه‌های سیاسی زمان مصدق- خاطرهٔ رأی دادگاه لاهه به نفع ایران- فعالیت توده‌ای‌ها در سایهٔ دوری مردم از سیاست- آشنایی با صادق هدایت و شرحی از روحیات و خاطرات او- توصیفی از فضای کافه‌ها و محافل شعر و هنر- عزیمت به فرانسه و دریافت دکترای روابط بین‌الملل- دفاع از تز دکترا با موضوع «نقش افزایش جمعیت در توسعهٔ اقتصادی»- بازگشت به ایران و آغاز همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه- شرحی از وضعیت سازمان برنامه‌وبودجه و آمار در ایران- فرانسوی‌ها فارغ‌التحصیلان در کشور خود را رها کردند، اما آمریکایی‌ها با آنها ارتباط مستمر داشتند- جایگاه ایران دههٔ 40 در توسعهٔ جهانی- انتقال از دفتر اقتصادی سازمان به دفتر طرح و برنامه- تشریح جایگاه برنامه‌ریزی در طراحی بودجهٔ کشور- ورود به دانشگاه به‌منظور تدریس- تشریح وضعیت آموزشی در دانشگاه تهران و دانشکدهٔ ادبیات- ایفای نقش مؤثر در شکل‌گیری رشتهٔ مطالعات اجتماعی- سیستم نظارتی وزارت علوم بر کتب درسی و جزوه‌های تدریس شده- سیستم مدیریتی دانشگاه و ساختار هیئت‌امنا- ارتباط سیستم امنیتی کشور با دانشگاه به‌ویژه در رشتهٔ مطالعات اجتماعی- تشریح وضعیت اجتماعی کشور در دههٔ 50 شمسی- فعالیت سیاسی در دانشگاه اعم از چپ، کمونیست و...- تحلیلی جامعه‌شناختی از رشد اقتصاد کشور و ارتباط آن با افزایش نارضایتی عمومی- تشریح جایگاه دین و روحانیت در دههٔ 50 شمسی.