احمد احرار

سردبیر کل روزنامۀ اطلاعات
در پاریس، فرانسه، 2009

تصاویر:

اطلاعات:

احمد احرار فعالیت مطبوعاتی خود را با نگارش مقالات مختلف در روزنامه‌ها آغاز کرد. سپس به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامهٔ اطلاعات انتخاب شد و گاهی کاریکاتور نمایندگان و مقامات را نیز می‌کشید. سپس سردبیری روزنامهٔ اطلاعات جمعه را به عهده گرفت. وی حضور نزدیکی در وقایع روزنامه‌نگاری دوران پهلوی داشت. وی با توجه به حضور متمادی در مجلس، خاطرات جالب‌توجهی از نمایندگان مجلس و نحوهٔ تصویب برخی از مصوبات دارد. از زمان سردبیری کل در روزنامهٔ اطلاعات، به‌عنوان یکی از جریان سازهای مطبوعاتی در حوزه‌هایی چون آموزش روزنامه‌نگاری و تأسیس مدرسهٔ عالی روزنامه‌نگاری گرفته تا نحوهٔ تعامل با نهادهای دولتی، خصوصی، امنیتی و... شمرده شد.


خلاصه مصاحبه:

سوابق خانوادگی و تحصیلی- علاقه به سیاست و مطبوعات از دوران کودکی- آشنایی با روزنامهٔ اطلاعات و فعالیت در آن به‌عنوان خبرنگار پارلمانی- فعالیت و نحوهٔ کار خبرنگار پارلمانی در آن دوران- کشیدن کاریکاتور توسط احرار جوان از وزرا و وکلای مجلس- سردبیری روزنامهٔ اطلاعات جمعه و ویژگی‌های این روزنامه- وضعیت مجلس در دوران خبرنگاری احرار- برقراری رابطه با انگلیس، مسئلهٔ نفت و پیمان بغداد مهم‌ترین مسائل مجلس در دوران خبرنگاری احرار- چگونگی انعکاس اخبار و مسائل در روزنامه- سانسور و نظارت بر مطبوعات در آن دوره- اطلاعات بسیار پایین برخی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در رابطه با مطبوعات و اخبار- اصلاحات ارضی- محاکمات مسئولین حکومتی در دوران نخست‌وزیری امینی- حمایت روزنامهٔ اطلاعات از امینی- دستور دولت علَم برای تخریب دولت امینی در روزنامه و مخالفت احرار با این موضوع- معرفی جواهر کلام و ماجرای زندانی شدن او- معرفی مختصر روزنامه‌های آن دوران- وضع مطبوعات تابع وضع سیاسی جامعه- آزادی نسبی مطبوعات بعد از 28 مرداد- مقایسهٔ کیهان و اطلاعات در آن دوران- تکرار تاریخ در ایران و نظر احرار مبنی بر بازگشت ایرانِ کنونی به دوران قبل از مشروطیت- مخالفت احرار با انقلاب اسلامی و عدم نوشتن سرمقاله در اطلاعات به نشانهٔ اعتراض- زمینه‌ها و ریشه‌های انقلاب اسلامی- اتمام کار با خروج شاه و عدم کارایی دولت بختیار- آموزش روزنامه‌نگاری در مؤسسهٔ اطلاعات و تبدیل آن به مدرسهٔ عالی روزنامه‌نگاری- محرم علی‌خان و سانسور- چگونگی حضور توده‌ای‌ها در مطبوعات- سردبیران روزنامهٔ اطلاعات و تأثیرشان بر روزنامه- نشریات وابسته به روزنامهٔ اطلاعات- تیراژ روزنامه و نشریات وابسته به آن- وضع مالی و درآمد روزنامه‌نگاری- مقاله انتقادی احرار از افزایش حقوق وکلا- نحوهٔ تأمین بودجهٔ روزنامهٔ اطلاعات- اعتصاب مطبوعات- از هم پاشیدن سیستم حکومت و مقایسهٔ آن با سقوط صفویه و روی کار آمدن محمود افغان- مقایسهٔ انقلاب با آشوب‌های بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری- نقش روی کار آمدن کارتر در انقلاب- ضعف رژیم شاه در مقابله با معترضانش- ماجرای دیدار احرار با شریف امامی بعد از استعفای شریف امامی- عدم تمایل شاه به خشونت در آرام کردن معترضان- ترس شاه از کودتای آمریکا در ایران و چراغ سبز آمریکا به اویسی برای کودتا- خبر شدن خبرنگاران از زمان خروج شاه از ایران و حضورشان در فرودگاه توسط دفتر فرح و اعتراض شدید شاه به فرح- مهم‌ترین کامیابی‌ها و ناکامی‌های مطبوعات- اختلاف هویدا با روزنامهٔ اطلاعات و بدبینی دربار نسبت به کیهان و اطلاعات- شک سازمان امنیت به احرار برای جاسوسی شوروی- دستور چاپ مقالهٔ احمد رشیدی مطلق به دستور شخص شاه و قلم شعبانی و مخالفت و هشدار مسئولان روزنامهٔ اطلاعات دربارهٔ عواقب آن.