دکتر امیراصلان افشار

معاون وزیرخارجه، مدیرکل تشریفات دربار، سفیر ایران در آمریکا و هلند
در شهرِ نیس در جنوب کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای امیر اصلان افشار | سفیر ایران در هلند ،انگلیس،آلمان ، آمریکا ، معاون وزیر خارجه ،مدیر کل تشریفات دربار

تصاویر:

اطلاعات:

دکتر امیراصلان افشار فرزند جان‌محمدخان امیرمسعود در 1298 متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در ایران و تحصیلات متوسطه و عالی را در کشورهای آلمان و سوئیس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانید و درجۀ دکترا دریافت کرد. در سال 1326 به استخدام وزارت امورخارجه درآمد. در دورۀ نخست‌وزیری محمد مصدق دبیر سفارت ایران در لاهه بوده و زمانی در سازمان ملل اشتغال به کار داشت و مدتی نمایندۀ ایران در کنفرانس باندونک بود.
در دورۀ نوزدهم مجلس شورای ملی از مراغه، زادگاه خود به نمایندگی انتخاب گردید و در انتخابات دورۀ بیستم کاندیدای همان شهر و برای بار دوم به نمایندگی انتخاب شد ولی پس از سه ماه با انحلال مجلس توسط دکتر علی امینی نخست‌وزیر وقت، به وزارت خارجه بازگشت و با مقام وزیرمختاری، عضو شورای عالی وزارت خارجه گردید. در مرداد ماه 1346 سفیر کبیر ایران در اتریش شد. پس از دو سال، سفیر ایران در آمریکا گردید و سرانجام در سال 1352 سفیر کبیر ایران در آلمان غربی شد و قریب چهار سال این سمت را به‌عهده داشت. در 1356 به ایران بازگشت و به ریاست ادارۀ کل تشریفات دربار تعیین شد. وی در پایان عمر رژیم پهلوی، از نزدیک‌ترین محارم شخص شاه بود.


خلاصه مصاحبه:

دعوت و حضور نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران- پایه‌گذاری و نحوۀ برگزاری جشن‌های 2500 ساله در آمریکا- بیان تصمیم برای تأسیس دانشگاه آلمانی در گیلان- ایجاد تغییرات در سازمان تشریفات توسط آقای افشار- انتصاب آقای افشار در وزارت دربار و بیان وضعیت مصرف‌گرایی دربار- حضور کارتر در ایران- کنار رفتن هویدا از کار در دربار و رفتن او به خارج از کشور- حضور شاه در پادگاه دوشان تپه و دیدار با همافرها- زندانی شدن هویدا و چندین تن از وزرا به دستور محمدرضا پهلوی-دلایل و نحوۀ خروج محمدرضا پهلوی از ایران- دلایل سفر محمدرضا پهلوی از ایران- دلایل سفر محمدرضا پهلوی به مصر- نحوۀ شکل گیری انقلاب- حضور آقای دکتر مصدق در دیوان دادگستری لاهه به‌عنوان نمایندۀ ایران- داستان فلورشیپ هاور و عملکرد آن- بیان نحوۀ انتصاب نمایندگان مجلس شورای ملی (دورۀ نوزدهم) از سوی حکومت- وقایع مجلس نوزدهم، اصلاحات ارضی و نخست‌وزیری امینی- نحوۀ تأسیس حزب ملیّون به رهبری دکتر اقبال و حزب مردم به رهبری آقای معلم- بنیانگذاری سازمان امنیت و اطلاعات در مجلس نوزدهم- سفر محمدرضا پهلوی به اتریش جهت معالجه در سال 1968 میلادی- بیان نحوۀ انتصاب ایران به ریاست شورای عالی حکام سازمان انرژی اتمی در سال 1969 میلادی- چرا پس از خروج محمدرضا پهلوی از ایران او را به هیچ کدام از کشورهایی که فکر می‌کرد راه ندادند؟- وقایع مربوط به دورۀ بیماری تا مرگ محمدرضا پهلوی در مصر.