تاریخ شفاهی و تصویری ایران (دوره پهلوی دوم)

برنامهٔ تاریخی شفاهی ایران، مجموعه‌ای از ده‌ها گفتگوی پژوهشی با تصمیم سازان و بازیگران اصلی عصر پهلوی دوم بوده که پس از حدود 10 سال پیگیری و تلاش، در خلال صدها ساعت مصاحبهٔ صوتی و تصویری و هزاران برگ سند تاریخی، اینک گنجینه‌ای دست‌اول، کم‌نظیر و ارزشمند از تجارب، کامیابی‌ها و ناکامی‌های حکومت‌داری، در دورهٔ یادشده شمرده می‌شود.