دکتر مصطفی الموتی

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی
در لندن، انگلستان،2010

تصاویر:

اطلاعات:

فرزند محمدحسین الموتی، در 1306 در آمل متولد شد. تحصیلات ابتدائی و سیکل اول متوسطه را در موطن خود انجام داد و سپس وارد دبیرستان دارایی شد و به استخدام در وزارت دارایی درآمد. پس از شهریور 1320 مدیریت داخلی روزنامهٔ یومیه شد. در سال 1334 در دانشگاه تهران دورهٔ دکترای اقتصاد را گذرانید.
الموتی پس از کودتای 1332، امتیاز روزنامهٔ یومیهٔ صبح امروز را گرفت. در سال 1336 که دکتر منوچهر اقبال به نخست‌وزیری منصوب شد، روزنامهٔ صبح امروز و مدیرش موردتوجه نخست‌وزیر قرار گرفت و در سفرهای هیئت دولت به استان‌ها وی نخست‌وزیر را همراهی می‌کرد؛ درنتیجه در سال 1338 به معاونت نخست‌وزیری در امور بازرسی وزارتخانه‌ها منصوب گردید. در سال 1339 از طرف حزب ملیّن کاندیدای انتخاب دورهٔ بیستم نمایندگی مجلس از حوزهٔ الموت قزوین شد. در دورهٔ بیست‌و‌یکم رئیس کمیسیون سازمان برنامه بود. در دورهٔ بیست‌ویکم کاندیدای حزب ایران نوین و در دورهٔ بیست‌وسوم به ریاست فراکسیون ایران نوین که اکثریت مجلس را در اختیار داشت، انتخاب گردید. در دورهٔ بیست‌وچهارم نایب‌رئیس مجلس شد.


خلاصه مصاحبه:

سوابق تحصیلی و چگونگی افتتاح دکترای حقوق در ایران- آشنایی با مسائل سیاسی بعد از شهریور 20 و فعالیت در روزنامهٔ داد- استخدام در وزارت دارایی بعد از فارغ‌التحصیلی از مدرسهٔ دارایی همزمان با ادامهٔ تحصیل- چگونگی ورود به روزنامه و فعالیت مطبوعاتی- رهبری قیام فرقهٔ دموکرات در آذربایجان توسط پیشه‌وری از زندانیان رضاشاه و رسیدن وی به نخست‌وزیری- اشغال ایران توسط متفقین- تیراژ روزنامهٔ داد و منابع مالی این روزنامه- انتشار روزنامهٔ صبح امروز و مجلهٔ دانشمند توسط الموتی- میران درآمد حاصل از آگهی‌ها و حق‌التحریر در آن دوره- سانسور در آن دوران- فعالیت الموتی به‌عنوان خبرنگار پارلمان داد- وضعیت و ترکیب مجلس در آن دوران و کتک‌کاری وکلا با یکدیگر- میران دخالت شاه در مصوبات مجلس و انتخاب نمایندگان- نحوهٔ اخذ مجوز برای انتشار روزنامه در آن دوران- آشنایی الموتی با دکتر اقبال- فعالیت مستقل و جدای از احزاب در سالهای 22 تا 30 در روزنامهٔ صبح امروز- دکتر اقبال- ماجرای ملی شدن صنعت نفت- موضوع انحلال مجلس در دوران مصدق- روزنامهٔ شورش و کریم‌خان شیرازی- نخست‌وزیری دکتر اقبال- انتصاب الموتی به معاونت نخست‌وزیری و فعالیت‌هایش در این سمَت- اعتراض الموتی به سرلشکر همایونی در دفاع الموتی از اقبال در دورهٔ وکالت وی در مجلس- سرکشی به وزارتخانه‌ها و پذیرش شکایت‌های مردمی از سازمان‌ها و کارمندان دولتی در دوران معاونت نخست‌وزیری و ریاست بازرسی کل کشور- رابطهٔ اقبال و شاه و علت انتخاب وی از سوی شاه به نخست‌وزیری- شایعهٔ حمایت انگلیس، آمریکا و شوروی در به‌قدرت رسیدن برخی از افراد- علت برکناری دکتر اقبال از نخست‌وزیری- نمایندگی الموتی از منطقهٔ رودبار الموت در مجلس و ریاست کمیسیون برنامه- چگونگی انتخاب نمایندگان و اعمال‌نفوذ دربار در مجلس 21- اعلام ورشکستگی کشور توسط دکتر امینی- دولت علم و جوان‌گرایی در کابینه- ورود الموتی به حزب ملیّون و توضیحاتی دربارهٔ این حزب- حزب توده و ارتباط این حزب با دیگر احزاب- علاقهٔ شاه به دو حزبی شدن ایران و تشکیل اولین احزاب در ایران- حزب دموکرات- ماجرای ترور منصور- نخست‌وزیری هویدا و علت طولانی شدن نخست‌وزیری وی- ریاست الموتی بر فراکسیون ایران نوین مجلس- انتخاب نخست‌وزیر و وزرا- اطلاع‌رسانی به وزرای انتخابی در دقیقهٔ نود- حیطهٔ وظیفه و فعالیت بازرسی کل کشور- حیطهٔ وظایف و مسئولیت‌های مجلس- وضع نمایندگان ازنظر تحصیلات- تک‌حزبی شدن ایران به واسطهٔ حزب رستاخیز و توضیحاتی دربارهٔ این حزب- انتخاب الموتی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم مجلس در مجلس 24- نمایندگی الموتی در 4 دورهٔ مجلس و عدم تحول در مجلس در این 16 سال- حضور نمایندگان ساواک در حوزه‌های انتخابی مجلس و اعلام مخالفتشان- علت حمایت همهجانبهٔ هویدا به‌عنوان یک تحصیل‌کرده در فرانسه، از شاه به‌عنوان شخص اول مملکت- مجلس شورای ملی، مجلس مؤسسان و مجلس سنا- زمینه‌ها و ریشه‌های انقلاب از دید الموتی- اجازهٔ بختیار به خروج الموتی از ایران مشروط به رأی گرفتن کابینه از مجلس- عدم پیش‌بینی الموتی، حتی در فاصلهٔ 20 روز مانده به انقلاب، دربارهٔ فروپاشی نظام سلطنتی.