مهندس عبدالرضا انصاری

وزیرکشور وزیر کار، قائم‌مقام بنیاد اشرف پهلوی، خزانه‌دار کل کشور، استاندار خوزستان
در شهرِ پاریس کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای عبدالرضا انصاری | وزیر کشور و قائم مقام بنیاد اشرف پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

فرزند سرهنگ محمدحسین‌خان، متولد 1304. پس از تحصیلات متوسطه در ایران به آمریکا رفت و در رشتۀ کشاورزی از دانشگاه یوتا درجۀ مهندسی گرفت. سپس به ایران بازگشت و به‌عنوان معاون در اصل 4 مشغول به خدمت شد. وی در سال 1335 خزانه‌دار کل کشور شد و پس از مدتی کوتاه، معاونت وزارت دارایی نیز ضمیمۀ کار او گردید. در 1338 در کابینۀ منوچهر اقبال به وزارت کار رسید و تا پایان حکومت اقبال در آن سمت باقی ماند. در سال 1340 به ریاست سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد و در حکومت حسنعلی منصور، استانداری خوزستان نیز ضمیمۀ کار او شد. در 1345 در ترمیم کابینۀ امیرعباس هویدا به جای جواد صدر که به وزارت دادگستری معرفی گردید، وزیر کشور شد اما در 1348 از کابینه خارج شد. پس از چندی قائم‌مقام اشرف پهلوی و مدیرعامل سازمان خدمات شاهنشاهی گردید. مدتها برای ورود مجدد به صحنۀ سیاسی و اشغال مقام نخست‌وزیری تلاش کرد. وی با خانوادۀ امیرسلیمانی وصلت نمود و دختر مهندس علیرضا امیرسلیمانی فرزند مشیرالسلطنه را به همسری گرفت.


خلاصه مصاحبه:

تحصیلات مقدماتی در مدارس شرف، علمیه و البرز و ادامۀ تحصیلات در دانشکدۀ کشاورزی- ورود به وزارت کار، ادارۀ تبلیغات و خبرنگاری رادیو تهران- ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ حقوق- شرح اقدامات قوام‌السلطنه برای تخلیۀ آذربایجان از سوی روس‌ها- حضور در وزارت اقتصاد با پست معاون دفتر کل وزارت اقتصاد- عزیمت به آمریکا در سال 1948م و تحصیل رشتۀ اقتصاد در دانشکدۀ یوتا- اخذ دکترای ملی شدن صنعت نفت از دانشگاه کالیفرنیا- بیان نکاتی دربارۀ علت اجرای اصول چهارگانۀ ترومن در کشورهای دارای رابطه با آمریکا- تشریح چگونگی امضای قرارداد با آمریکا و تشکیل سازمان اصل 4 ترومن در ایران- توضیح نکاتی در مورد چگونگی استفاده از تسهیلات آمریکا در قالب اصل 4 ترومن- پایه‌گذاری سازمان آمار در ایران و تمام رشته‌هایی که مربوط به توسعۀ اقتصادی است توسط اصل چهار ترومن انجام شد- مطالبی در مورد چگونگی تأسیس و فعالیت مؤسسۀ خیریۀ «دریفوتس» توسط خانم‌های ایرانی و آمریکایی- چگونگی تأسیس صندوق مشترک ایران و آمریکا برای توسعۀ اقتصادی- کمک‌های آمریکا قبل از کودتای 28 مرداد فنی بود اما پس از کودتا به صورت مالی درآمد- انتصاب به‌عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری کل- توضیح در مورد وضعیت مالی کشور و چگونگی پرداخت حقوق کارمندان دولت- مجلس برای تسلط بر دولت‌ها بودجه را به صورت یک یا دو دوازدهم تصویب می‌کرد- بیان نکاتی در مورد مسائل مالی وزارتخانه‌ها- شرکت‌های نفتی علاقه‌مند به تهیۀ نفت از عربستان و کویت و عراق بودند زیرا نفت ایران به دلیل زیاد بودن کارمندان و کارگران نفتی گران‌تر بود- تصدی وزارت کار در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال- باشگاه امرسون متشکل از تحصیل‌کرده‌های آمریکا که من و دکتر اقبال عضو آن بودیم- تشکیل گروه «ایران نو» توسط دکتر مقدم- اخطار سپهبد بختیار به اعضای گروه «ایران نو» برای تعطیلی جلسات این گروه و لزوم پیوستن ایشان به حزب علَم یا دکتر اقبال- تشکیل حزب «ملیّون» توسط دکتر اقبال و پیوستن 16 نفر از جمله بنده از گروه ایران نو به این حزب- تشریح چگونگی تدوین و اصلاح قانون کار- تشکیل بانک رفاه‌کارگران با سرمایۀ 20 میلیون تومان- استعفای کابینۀ دکتر اقبال و روی کارآمدن شریف‌امامی- عدم انتخاب به‌عنوان وزیر از سوی شریف‌امامی- مسئولیت تشکیل سازمان آب و برق خوزستان برای پیگیری عمران خوزستان پس از خروج مؤسسۀ آمریکایی از ایران.